Retkireitti
Hiidenmaan retkireitti alkaa Neitvuorelta ohjaten kulkijan eripituisille reiteille 5 km – 55 km Saimaan Luonterin rantamaisemia myötäillen – Hiidenkodalle 5 km, Pitkäjärven laavulle 10 km, Siikakoskelle 25 km.

Oheisessa kartassa on kuvattu osa reitistöä, Hiidenkierros ja Hiijje silimukka.
Neitvuori reittikartta neitvuori-hiijjesilmukka (PDF)

Juvan puolen retkeilyreitin kartat:
Hiidenmaan polut, Metsänväkitaival – ensimmäinen karttalehti (PDF)
Hiidenmaan polut, Metsänväkitaival – toinen karttalehti (PDF)
https://www.juva.fi/esittelyt/hiidenmaan-polut-ja-metsanvaentaival

Polkureitistöä pidetään kunnossa yhdistyksen talkooväen voimin. Reitistöt ovat kunnostetut ja viitoitettu. Polkujen viitoitusta ja opastusta on parannettu Hiidenkierroksella. Myllyjoen kierros ja Mäkilammen vuorireitti on merkitty opasnauhoilla. Reitistön kunnostaminen tapahtuu lumettomana aikana.
Reittisuunnittelu ja tekstit: T:mi Opas-guide-Tiina. Hiiden kuvat ja runot: Taiteilija Terhi Kastehelmi
Toteutus: Karttaikkuna Oy
Pohjakartta-aineisto: © Maanmittauslaitos lupanumero 477/MYY/04

Hiidenkota

Hiidenkierros sijaitsee Neitvuoren läheisyydessä. Neitvuoren lyhyempää polkua, Hiijje silimukkaa, (3,7 km) ylläpitää Metsähallitus. Hiidenkierros ja Hiijje silimukka ovat yhteydessä toisiinsa.
Pituus n. 12 km
Taukopaikkana Hiidenkota.

Hiidenkota sijaitsee Sulamajärven rannalla.
Kotaan tehty uusi huopakatto 2019.
Yhdistyksen jäsenet hoitavat polttopuiden kuljettamisen kodalle.

Käyttömaksut:
yöpyminen 5 €/hlö.

Muu kodan tai ulkotulipaikan käyttö 1 €/hlö.
Yhdistyksen jäsenille kodan/tulipaikan käyttö ilmaista.

Hiidenmaan retket esittely (PDF)

  • Sijaitsee Kannuslahdentiellä Juvan Hiidenmaalla
  • Myyttiset tarinat ja perimätieto kertovat Enkelinpesästä ja Enkelinsiivestä. Mahtavaa kiviröykkiötä/luolaa suojelee erikoisen suuri ja keskeltä haljennut siirtolohkare, mikä muistuttaa enkeliä. Perimätiedon mukaan luolaa on nimitetty Enkelinpesäksi ja rinteessä sijaitsevaa siirtolohkaretta Enkelinsiiveksi.
  • Enkelinpesän luolan seinässä on kalliomaalaus, mikä kertoo kivikautisten ihmisten elämisen merkeistä.

Sijaitsee Pitkäjärven rannalla Juvan Hiidenmaalla

Sijaitsee Terveniementiellä

Sijaitsee Koikkalassa.

 

  • Nähtävyys sijaitsee Siikakoskella
    Krimin sodassa (1853-1856) haavoittunut Fredrik August Malmberg muutti torppaan 15.3.1860 ja siitä lähtien torppaa on kutsuttu Ruotusotamiehen torpaksi.
  • Torpassa Malmberg paranteli sodassa saamiaan haavoja. Sotahaavat eivät kuitenkaan koskaan parantuneet ja niinpä hän sai valtilta penisioonia eli invalidieläkettä koko loppuikänsä.
  • Malmbergit omistivat torpan ja tilan 1960-luvulle saakka, jonka jäkeen Enonkosket ostivat sen.
    •Viimeinen asukas torpassa oli Heikki Rimppi, kuka asui siinä aina vuoteen 1983 saakka.